HumorPicture

Kažu ako voziš BMW … #kažuakovozišbmw #bmw #selfie #selfi #humor #šale #seljačine #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Zbog masovnog odlaska na rad u inostranstvo #zbogmasovnogodlaskanaraduinostranstvo #raduinostranstvu #gastarbajteri #raduinozemstvu #trbuhomzakruhom #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Zbog masovnog odlaska na rad u inostranstvo #zbogmasovnogodlaskanaraduinostranstvo #raduinostranstvu #gastarbajteri #raduinozemstvu #trbuhomzakruhom #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Zbog masovnog odlaska na rad u inostranstvo #zbogmasovnogodlaskanaraduinostranstvo #raduinostranstvu #gastarbajteri #raduinozemstvu #trbuhomzakruhom #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Zbog masovnog odlaska na rad u inostranstvo #zbogmasovnogodlaskanaraduinostranstvo #raduinostranstvu #gastarbajteri #raduinozemstvu #trbuhomzakruhom #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Dolazi muž sa posla … #dolazimužsaposla #pravimuškarac #pičkice #papučari #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Označi nekog ko će raditi selfi i sa 80 godina #označinekogkoćeraditiselfiisa80godina #selfie #selfi #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Označi nekog ko će raditi selfi i sa 80 godina #označinekogkoćeraditiselfiisa80godina #selfie #selfi #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Iz prašine smo stvoreni, u prašinu se vraćamo #izprašinesmostvoreniuprašinusevraćamo #humor #kućanskiposlovi #brisatiprašinu #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Iz prašine smo stvoreni, u prašinu se vraćamo #izprašinesmostvoreniuprašinusevraćamo #humor #kućanskiposlovi #brisatiprašinu #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Nekad mi dođe … #nekadmidođe #dostamijesvega #punmijekufersvega #punmijekuracsvega #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Trebaaa miii gutljaj vinaaa … #trebaaamiiigutljajvinaaa #magazingutljajvina #jelenarozga #vladimiršeks #šeks #pijanci #alkoholičari #vino #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Trebaaa miii gutljaj vinaaa … #trebaaamiiigutljajvinaaa #magazingutljajvina #jelenarozga #vladimiršeks #šeks #pijanci #alkoholičari #vino #humor #šale #vicevi #smiješneslike Smiješne slike i vicevi na humorpicture.com

Top
/* ------------------------ADs 1 */ /* ------------------------ADs 2 */